Våra enkla, roliga och värdefulla kommunikations-spel är:
ENGAGERANDE och ROLIGA  - alla deltar genom att använda kortleken, plocka kort, ge bort kort och ibland även behålla kort beroende på spel.
SMARTA och uppmuntrar till dialog och hjälper deltagarna att sätta ord på det som ibland kan vara svårt att uttrycka.
ENKELA och tydliga  - spelbordet och dess funktioner med kortlekarna är lika enkla som att köra det i realtid tillsammans.
MOTIVERANDE och upplyftande - glädjen att t ex få ta emot feedback och också ge feedback till sina kollegor är både glädjande och tillfredsställande.

Ni kan enkelt spela våra verktyg på egen hand, men vi erbjuder er faciliteringsstöd om så önskas.
No items found.

Lär Smart

Lär Smart hjälper dig att effektivt coacha elever till att förstå hur den egna lärprocessen fungerar. Korten slussar dig på ett naturligt och effektivt sätt, genom samtal på väg till framgångsrika studier. Lär Smart hjälper också dig som lärare, mentor, coach eller ledare, att inspirera och motivera. Det är också ett utmärkt coachande hjälpmedel i pedagogiskt utvecklingsarbete kolleger emellan.

Lärare i olika genrer fungerar här som handledare/coach till samtliga moment i verktygets metodinnehåll. Pedagogiken bygger i hög grad på en ömsesidig reflektion/ insikt mellan lärare och elever. Här kan även lärare uppleva en högre dimension av kreativitet där eleverna upptäcker nya perspektiv på sina problemområden. Genom Lär Smart, visar sig problem mer hanterbara och lösningar blir lustfyllda.

Lär Smart lämpar sig både individuellt eller för en grupp. Du väljer mellan sju olika metoder, beroende på syfte. Metoderna är exempel på hur Lär Smart kan användas. Efter fem av metoderna presenteras också en version, som istället är anpassad för coaching lärare emellan.

Gruppcoaching kan med fördel användas vid vissa metoder. Syftet kan då vara att uppmuntra till diskussion och att eleverna ska dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Du kan också använda Lär Smart i en helklass och arbeta med tema om t.ex. studieteknik eller stress. Klassen arbetar då i grupper om ca 6 elever. Observera att metoder som kan framkalla starka och personliga känslor hos eleven, bör användas för individuell coaching.

Lär Smart består av kort som är indelade i fem olika kategorier:

Förutsättningar: Vilka förutsättningar och vilket stöd behöver jag för att lära mig på ett så motiverande sätt som möjligt?

Inlärningssätt: Hur föredrar jag att lära mig?

Förmågor: Vilka förmågor behöver jag för att lära mig så effektivt som möjligt?

Motivation: Varför studerar jag?

Inlärningshinder: Vilka hinder finns för min inlärning?

I verktyget ingår också 60 färgbrickor, som kan användas till vissa av metoderna för att markera de valda korten.

Deltagare: 2-6 personer

Innehåll:

1 st kortbox (162 st kort)

1 st handledarmanual (i pdf-format)

Pris: 595 SEK (ex moms)

Fler erbjudanden