Workshops

Teambuilding

Varför är Teambuilding så viktigt? Medarbetare med ett starkt engagemang och teamkänsla är mer framgångsrika än andra. Ett starkt, tryggt team har ett gemensamt driv och engagemang till att lyckas och uppnå de mål som är uppsatta.

I våra föreläsningar inspirerar och guidar vi er till vad som är karakteristiskt för ett framgångsrikt team och hur man kan bygga och upprätthålla både driv och motivation.

Våra övningar bidrar till starka team och där de får verktyg för att bygga ett kraftfullt samarbete med motivation. Teamets hälsa och arbetsglädje får sig en skjuts liksom andra värdefulla effekter.

Innehåll i vår workshop och övningar:  
- Hur utveckla ett teams styrkor och svagheter  
- Lära känna varandra
- Insikter och verktyg för ett framgångsrikt team
- Feedback - hur utveckla en sund feedbackkultur

Intresserad? E-mail info@eccom.se