Våra enkla, roliga och värdefulla kommunikations-spel är:
ENGAGERANDE och ROLIGA  - alla deltar genom att använda kortleken, plocka kort, ge bort kort och ibland även behålla kort beroende på spel.
SMARTA och uppmuntrar till dialog och hjälper deltagarna att sätta ord på det som ibland kan vara svårt att uttrycka.
ENKELA och tydliga  - spelbordet och dess funktioner med kortlekarna är lika enkla som att köra det i realtid tillsammans.
MOTIVERANDE och upplyftande - glädjen att t ex få ta emot feedback och också ge feedback till sina kollegor är både glädjande och tillfredsställande.

Ni kan enkelt spela våra verktyg på egen hand, men vi erbjuder er faciliteringsstöd om så önskas.
No items found.

Värderings-spelet SV-ENG

Äntligen finns även vårt populära Värderingsspel med engelska ord.

Syftet med Värderingsspelet är att initiera diskussioner kring värderingar och gruppnormer. Du kommer härigenom att öka din medvetenhet kring vad du står för, men också lära dig att uppskatta andra människor mer. Spelet är också ett hjälpmedel för att nå konsensus i en grupp, ett team eller en organisation kring de värderingar och normer ni anser viktiga. Spelet kan vara en del i processen att diskutera värderingar och normer, men det bör inte direkt användas för att tvinga folk att anta en viss värdering eller norm.

Värderingsspelet består av kort innehållande värderingar och normer. En värdering är något du finner viktigt att sträva efter, något som påverkar dina handlingar.

Värderingarna består av kort indelade i tre grupper:

  • Generella värderingar
  • Värderingar som främst rör organisationer
  • Värderingar som främst berör individer

De normer som valts ut för det här spelet är i första hand arbetsrelaterade, men berör även teamkänslan i en grupp, en organisation eller globalt i vårt samhälle.

Deltagare: 2-10 personer

Tidsåtgång: 10-90 min

Innehåll:

1 st Kortbox med både svensk och engelsk text (144 kort)

1 st Handledarmanual med 4 st varianter på övningsspel

Pris: 595 SEK (ex moms)

Fler erbjudanden