När spela Feedbackspelet

Spelet kan användas vid olika tillfällen och här är några exempel.

Teambuilding-aktivitet

Ta ert teams Feedback kultur till en ny nivå i en teambuilding aktivitet där alla är deltagare och vinnare.

Kick-offs

En bra kick off övning när man vill bygga team, boosta motivation och engagemang och inte minst skapa en härlig stämning.

Karriärplanering och Utvecklingssamtal

Använd våra styrka och svaghetskort för insikter och möjligheter till utveckling både hos chef och medarbetare.

Stärka teamets prestanda

Använd våra kort till att förstå, ena och skapa uttrymme för ta teamet till en ny prestationsnivå.

Dagliga påminnelser

Låt korten vara en påminnelse och ett roligt verktyg för ständig förbättring av ett härligt arbetsklimat.