Varför spela Feedbackspelet

Varför är vårt kommunikationsverktyg Feedbackgame så bra?

* Det är ENGAGERANDE och ROLIGT  - alla deltar genom att använda kortleken, plocka kort, ge bort kort och ibland även behålla kort beroende på spel.

* Det är SMART och uppmuntrar till dialog och hjälper deltagarna att sätta ord på det som ibland kan vara svårt att uttrycka.

* Det är ENKELT och tydligt  - spelbordet och dess funktioner med kortlekarna är lika enkla som att köra det i realtid tillsammans.

* Det är MOTIVERANDE och upplyftande - Glädjen att få ta emot feedback och också ge feedback till sina kollegor är både glädjande och tillfredsställande.