Våra enkla, roliga och värdefulla kommunikations-spel är:
ENGAGERANDE och ROLIGA  - alla deltar genom att använda kortleken, plocka kort, ge bort kort och ibland även behålla kort beroende på spel.
SMARTA och uppmuntrar till dialog och hjälper deltagarna att sätta ord på det som ibland kan vara svårt att uttrycka.
ENKELA och tydliga  - spelbordet och dess funktioner med kortlekarna är lika enkla som att köra det i realtid tillsammans.
MOTIVERANDE och upplyftande - glädjen att t ex få ta emot feedback och också ge feedback till sina kollegor är både glädjande och tillfredsställande.

Ni kan enkelt spela våra verktyg på egen hand, men vi erbjuder er faciliteringsstöd om så önskas.
No items found.

Spelet om Ledarskap

Coachverktyget ”Spelet om Ledarskap” öppnar upp en bättre kommunikation i din organisation. Forskning visar att chefer ofta upplever att det är svårt att leda på ett effektivt sätt och många underställda är missnöjda med chefens sätt att hantera sin uppgift. Spelet omfattar huvuddragen inom ledarskap och lämpar sig för alla typer av chefer, samt för en rad olika situationer och sätt att leda.

Syftet med coachspelet är att ge möjlighet till reflektion över hur du fungerar i din chefsroll, med fokus på frågeställningar som:

  • Vilken är din syn på ledarskap, och hur gör du rent praktiskt?
  • Lämpar sig din ledarstil, för ditt uppdrag?
  • Vilken vision om ledarskap finns i din organisation?
  • Vilka förväntningar har din omgivning på dig som chef?

Du bör regelbundet reflektera över ditt sätt att leda och din vision om ledarskap. Du behöver följa din verksamhets utveckling och ibland krävs det kanske att du förändrar ditt sätt att leda. Det här spelet kan hjälpa dig att identifiera och genomföra ditt ledarskap på ett effektivt sätt, samt göra det lättare att föra diskussioner med kollegor.

Deltagare 2-6 personer

Speltid 10-90 min

Innehåll:

1 st kortbox

1 st handledarmanual (i pdf-format)

Pris: 595 SEK (ex moms)

Fler erbjudanden